Bỏ tuyển dụng kiểu 'hậu duệ, tiền tệ, quan hệ'

Bỏ tuyển dụng kiểu 'hậu duệ, tiền tệ, quan hệ'

13:04 | 08/07/2013

Thay cho lề thói tuyển dụng, đề bạt cán bá»™ 'hậu duệ, tiền tệ, cùng hệ, quan hệ', nên thá»±c hiện quy trình tiêu chuẩn 'trí tuệ, hợp lệ, không quan hệ và không tiền tệ'.

Chưa có dữ liệu!
Chưa có dữ liệu!
Chưa có dữ liệu!
Chưa có dữ liệu!
Chưa có dữ liệu!
Chưa có dữ liệu!
Chưa có dữ liệu!
Chưa có dữ liệu!
Chưa có dữ liệu!
Chưa có dữ liệu!
Quảng cáo

Ảnh đẹp

    Giao thông 24h